NUK ברחבי העולם

אחריות כלל עולמית לאיכות תוצרת גרמניה

מוצרי NUK הינם חלק מחיי היומיום של תינוקות במשך דורות, במעל 110 ארצות ברחבי העולם.

בכל מקום שבו משווקים מוצריה, מציבה חברת NUK שוב ושוב אמות מידה חדשות – ממערכת NUK AIR SYSTEM ועד לטכניקות שאיבות החלב החדשניות ביותר.

אתר הייצור של כל המוצצים, הפטמות ובקבוקי ההזנה של NUK מצוי בגרמניה ועומד בדרישות האיכות הגבוהות ביותר.

ממקורות חומרי הגלם ועד לאריזה, אנו מקפידים מאד על כל היבטי הייצור ועומדים בהצלחה בביקורת קפדנית המתבצעת באופן שוטף ע”י מכון פרזניוס (Fresenius Institute).

מאמצינו מובילים להצלחה: המוצרים האיכותיים של NUK פופולאריים מאד בקרב אימהות ונמצאים בשימוש בבתי יולדות ומרכזים רפואיים רבים באירופה.