משלוח חינם בקנייה מעל 99 ₪

הסל שלך

הסל שלך ריק

תקנון האתר ותנאי שימוש

כללי
ברוך הבא לאתר  ® NUKישראל, חברת ניאושופ  שיווק והפצה בע"מ (להלן – "ניאושופ" או "החברה") פיתחה ומתחזקת אתר אינטרנט זה (להלן – "האתר") למטרות רכישה מקוונת וכן למטרות ידע והשכלה שלך. אנא קרא את התקנון ותנאי השימוש שלהלן (להלן – "התקנון") בעיון שכן בעצם הגישה שלך לאתר, או השימוש בו, אתה מאשר שקראת, הבנת את התקנון וכי אתה מסכים, ללא כל תנאי והסתייגות, שהתקנון שלהלן יחייבו אותך, ממש כאילו היית חותם עליהם. אם אינך מעוניין שתקנון זה יחייבו אותך, אזי אינך רשאי לגשת לאתר. האמור בתקנון זה מתייחס לנשים וגברים כאחד והשימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד. עם הקוראות – הסליחה.
באתר עשויים להופיע, מפעם לפעם, תכנים ומידע הנוגעים גם למצבים רפואיים שונים ולחלק מהאפשרויות לטיפול בהם. מובהר כי אין בתכנים ו/או במידע המופיעים באתר משום המלצה רפואית ו/או טיפולית. במידה והינך סובל מבעיה רפואית כלשהי, אנו ממליצים בפניך לפנות, ללא דיחוי, אל הרופא המטפל שלך או אל איש מקצוע אחר בתחום הרפואה. ההסתמכות על המידע באתר הינו על האחריות הבלעדית של המשתמש.

יובהר כי תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את החברה.
החברה רשאית לשנות ולעדכן תקנון זה מפעם לפעם בכל עת ללא צורך במתן הודעה מראש. שינויים אלה יכנסו לתוקפם מיד עם פרסומם באתר. המשך השימוש שלך באתר ייחשב כראיה בלתי ניתנת לערעור להסכמתך לתקנון לאחר ששונה.
תנאי תקנון זה אינם באים להחליף תנאים, תנאי שימוש או מדיניות פרטיות של כל אתר או עמוד או מותג אחר אשר עשוי להיות מקושר או זמין באמצעות או דרך אתר זה, לרבות אתרי רכישות מקוונות שונים, אתר היצרן של המוצרים המוצגים באתר וכן אתרים נוספים של החברה ושל מותגיה הנגישים מתוך אתר זה (להלן "אתרים מקושרים"). אם תבחר לגלוש או להשתמש באתרים חיצוניים, אזי שהשימוש בהם יהיה כפוף גם לתנאיהם הפרטניים, נוסף על תנאי מסמך זה, ומומלץ על כן לעיין בהם בנפרד. קישורים שעשויים להיות מוצגים באתר זה, לאתרים חיצוניים או אחרים, מוצגים לנוחיותך בלבד. כמו-כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר מהאתר בכל עת קישורים המופיעים בו, או להימנע מהוספת קישורים חדשים, והכל לפי שיקול דעתה המוחלט.

שימוש באתר
שימוש באתר הינו רק לשימוש אישי ובלתי מסחרי בלבד. אינך רשאי להפיץ, לשנות, לשדר, לעשות שימוש חוזר, לחזור ולפרסם או להשתמש בחומרים אלה למטרות ציבוריות או מסחריות, ללא רשות מפורשת בכתב מאת החברה. יש לשמור ולקיים את כל זכויות היוצרים והודעות הקניין האחרות שימשיכו להופיע בחומר שתוריד וככל שישנן מגבלות שצוינו על התוכן אין להורידו ללא אישור החברה. 
תמונות המוצגות באתר הן בשליטתה ו/או רכושה הבלעדי של החברה ו/או מי מטעמה, לרבות חברת  אן.אס.אייץ (2012) בע"מ ו/או MAPA GmbH, או שנעשה בהן שימוש ברשות על ידי החברה. חל עליך איסור מוחלט להשתמש בתמונות אלה. כל שימוש בלתי מורשה בתמונות עלול להפר חוקים העוסקים בזכויות יוצרים, סימני מסחר פרטיות ו/או פרסום, וכן את החוקים והתקנות העוסקים בתקשורת ואחריות על שימוש כאמור יהא באחריותך הבלעדית. כל התכנים באתר הנם יצירות שזכויות היוצרים בהן הינן בשליטת ו/או בבעלות החברה ו/או מי מטעמה ו/או קבוצת החברות המנויות על קבוצת ניאופרם ו/או של ספקיה ו/או של צדדים הקשורים אליה, אלא אם צוין אחרת, ואין להשתמש בהם ללא הרשאה מפורשת בכתב של החברה או כפי שנקבע בתנאים והוראות אלה.

א. רכישת מוצרים באתר
המוצרים ורכישתם - לשימוש פרטי בלבד

המוצרים המפורסמים באתר מוצעים למכירה כפי שהם ("AS-IS"). תיאור המוצרים באתר וצילומים של המוצרים נועדו להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה לשימוש או תיאור ממצה של המוצר. המוצרים מוצעים באתר לרכישה לשימוש פרטי ולא מסחרי. החברה רשאית שלא לאשר רכישה כלשהיא, במקרה של חשש לרכישה שלא לטובת שימוש עצמי או לצורך סחר במוצרים או רכישה שנעשית בניגוד לתנאי התקנון. החברה רשאית מעת לעת ועל פי שיקול דעתה, להציע מוצרים הנמכרים באתר במחירים מוזלים או לתת הטבות שונות, לרבות קופונים. מימוש הקופונים, יתבצע בהתאם להוראות המימוש שיפורסמו באתר.

מבצעים אלו יהיו בתוקף למשך התקופה שקבעה החברה ו/או עד לגמר המלאי, לפי המוקדם מבניהם. הנחות ומבצעים שיופיעו באתר תקפים להזמנות שנעשו באתר בלבד ולא בנקודות מכירה אחרות, אלא אם צוין במפורש אחרת. למרות האמור, החברה רשאית להפסיק כל הנחה, הטבה, מבצע או מתנה באופן מידי וללא הודעה מוקדמת, מבלי אחריות לכל נזק לצד כלשהו. יובהר כי כל מבצע, הטבה ו/או מתנה המוענקת על ידי החברה, עשויה להשתנות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעת החברה. החברה אינה מתחייבת למגוון מתנות ספציפי, והיא רשאית לעדכן את מגוון המתנות, להחליף ואף לחדול ולהסיר מתנות לפי זמינות מוצריה, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתצטרך להודיע על כך. ברכישה באתר לא ניתן יהיה לממש כפל הנחות ו/או הטבות על המוצרים אלא אם צוין במפורש אחרת באתר. תנאי המימוש המחייבים של הקופונים הם כפי שמפורט בקופונים. מובהר, כי הקופון הינו אישי ולא ניתן להעברה (אלא אם צוין אחרת בתנאי המימוש של הקופון). למען הסר ספק, לא יינתן החזר כספי עבור קופון שלא מומש טרם פקיעת תוקפו בהתאם לתנאי המימוש.

הזמנהלשם רכישת המוצרים באתר, יש להסכים ולאשר את התקנון ומדיניות הפרטיות. .

לגולשים באתר תינתן האפשרות להצטרף לרשימת התפוצה ולניוזלטר המאפשר קבלת חומרי דיוור, מבצעים, הטבות ועדכונים, והכל בכפוף למתן פרטים של הגולש והסכמתו לקבלת חומרי דיוור ופרסומים ו/או פניות שיווקיות ובהתאם לתנאי תקנון זה ולמדיניות הפרטיות.
רכישת המוצרים באתר יכולה להתבצע על ידי הגולש כ"אורח" במסירות פרטי התקשרות ומשלוח, אף מבלי לאשר קבלת חומרי דיוור, הצטרפות לרשימת התפוצה או פתיחת חשבון באתר. הצטרפות לרשימת התפוצה (ניוזטלר) או מועדון הלקוחות (באם ישנו כזה) יבוצע על ידי השלמת ההרשמה כנדרש (ואישור הסכמה לקבלת חומרים פרסומיים ופניות שיווקיות) ומילוי פרטים בדף ההזמנה, לרבות שם, מספר טלפון, פרטי התקשרות ופרטים נוספים. יתכן ותתבקשו לאשרר הסכמה לקבלת חומרי דיוור במייל שיתקבל לאחר אישורכם הראשוני ובמידה וכן יש להשלים הליך זה על מנת להצטרף לרשימת התפוצה וקבלת הטבות ופרסומים. השלמת ביצוע ההזמנה ורכישת המוצרים באתר מותנית באישור תקנון זה. בעת ביצוע רכישה באתר על הלקוחות להקפיד לרשום את כל הפרטים הנדרשים במדויק. במידה ויימסרו פרטים לא מדויקים, חסרים ו/או שגויים לא תוכל החברה להבטיח כי המוצרים יגיעו ליעד המבוקש והחברה רשאית לסגור הזמנה או חשבון לקוח שכזה. לאחר ביצוע ההזמנה, יתקבל אישור ההזמנה ישירות לדואר האלקטרוני שנמסר. אישור זה כולל את מספר אישור ההזמנה, בו יש להשתמש במקרה של פנייה לשירות לקוחות או בירור באשר לעסקה. אם מסרת פרטים שגויים ו/או כוזבים ו/או הפרת את תנאי התקנון, רשאית החברה לבטל את העסקה, ולחייב אותך בדמי המשלוח ודמי ביטול. הינך מתחייב להודיע לחברה על כל שינוי בפרטים שנמסרו מיד עם ביצועם על ידי עדכון פרטיך בחשבונך באתר או באמצעות פניה לשירות לקוחות. באם לא נתקבלה הודעה על שינוי פרטים כאמור החברה תמשיך לחייב את הלקוח אף אם המשלוח סופק למי שאינו הלקוח בכתובת שנמסרה בהליך ההרשמה. החברה אינה אחראית על הזנת פרטים שגויים ועל תקלות כלשהן שהתרחשו כתוצאה מכך ואם המוצרים יוחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים שהוזנו על ידי הלקוח, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. 
החברה רשאית לא לאשר הזמנה של לקוח מכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי.

אישור פעולת הרכישה מותנה בכך כי המוצר קיים במחסני האתר במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. אף אם לא צוין כי המוצר אינו נמצא במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, אזי ככל שיתברר כי הוא אינו נמצא במלאי, לא יהיה מחויב האתר ו/או החברה במכירת המוצר בפועל, ולא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או עקיף אשר נגרם ללקוח ו/או לצד ג' והחברה תשיב לך כל סכום ששולם בגין הזמנה הבטלה אם שולם. החברה רשאית, באם מוצר שנרכש אזל מהמלאי לאחר השלמת הזמנתו, לבטל את ההזמנה או ליצור עמך קשר באחד מאמצעי התקשרות בהתאם לפרטים שבידינו, לרבות באמצעות פנייה שיווקית או שיחה (כהגדרות אלו בחוק להגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן")), בכדי לתת לך צפי להגעת המוצר חזרה למלאי (אם ישנו כזה) ואתה תוכל להחליט האם לבטל את ההזמנה או להמתין להגעת המוצר למלאי, אולם בכל מקרה לא תהיה זכאי לקבלת פיצוי בשל כך. הסכמתך לקבלת פניות שיווקיות כאמור אינה מהווה הסכמה לביצוע עסקה עתידית. על אף האמור, במקרה שיחסר מוצר במלאי, תהיה החברה רשאית לבטל את העסקה ולהודיע לך על כך, ולא תוקנה לך זכות כלשהי בגין הביטול מלבד, כמובן, החזר מלא של כל סכום ששולם, אם שולם. יש לציין כי קיימים מקרים בהם אף כי צוין שהפריט נמצא במלאי, הוא אינו במלאי ולא ניתן לספקו. במקרים אלה תבוטל העסקה ולא תהיה לך כל טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לחברה.
החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר כניסה לאתר ו/או כל פעולה בו למי שיפר את הוראות התקנון ו/או יעשה שימוש בלתי ראוי באתר או בכל תוכן המופיע בו. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את האתר ושירותיו, כולל היקפם וזמינותם, וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת. לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה נגד האתר ו/או החברה בגין שינויים אלו ו/או תקלות אשר עלולות להתרחש תוך כדי ביצועם.

החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר כניסה לאתר ו/או כל פעולה בו למי שיפר את הוראות התקנון ו/או יעשה שימוש בלתי ראוי באתר או בכל תוכן המופיע בו. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את האתר ושירותיו, כולל היקפם וזמינותם, וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת. לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה נגד האתר ו/או החברה בגין שינויים אלו ו/או תקלות אשר עלולות להתרחש תוך כדי ביצועם.

מובהר כי מכירת המוצרים באתר הינה למטרות פרטיות ואישיות בלבד ואינה מיועדת למכירה סיטונאית (בין אם במכירה בודדת ובין אם במספר מכירות על פני תקופה) ו/או למכירה חוזרת (קניית כמות מוצרים מהאתר לצורך מכירתם ללקוחות אחרים), ועל כן רכישה בכרטיס אשראי מוגבלת לסכום של עד 1500 ש"ח, ומעבר לסכום זה, לפי שיקול דעת החברה, השלמת הרכישה תתבצע על ידי ביצוע התשלום בהעברה בנקאית או בדרך אחרת שתבחר החברה, וזאת לאחר תיאום עם שירות הלקוחות.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות יחידות המוצר (בין אם מוצרים זהים ובין אם מוצרים מאותו סוג) שיוכל כל לקוח לרכוש ממגוון המוצרים, בכל הזמנה באתר. 

להסרת ספק מובהר כי המגבלה הנ"ל תקפה גם לגבי מוצר/ים שנמכר/ים באתר במסגרת מבצע או מכירה מיוחדת באתר.
בנוסף, החברה שומרת את זכותה להגביל, שלא לאפשר ו/או לבטל הזמנות ורכישות אשר נחזות להיות, על פי מאפייניהן (כפי שיבחנו על-ידי החברה או חברת האשראי), כאלה שבוצעו במסגרת סדרת הזמנות ורכישות שאינן לשימוש פרטי ואישי. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל הזמנות ורכישות שלגביהן התקבלה התראה מחברת האשראי של אמצעי התשלום בו שולמו בגין שימוש.

לעניין זה, ומבלי לגרוע משיקול דעתה של החברה, מובהר כי מספר של הזמנות באתר אשר בוצעו על ידי אותו לקוח ו/או אל אותה כתובת משלוח (לקבלת המוצרים) בתדירות גבוהה ו/או חוזרת באופן שיטתי ו/או בסמיכות זמנים (קרי באותו היום או בימים עוקבים או סמוכים, או בימים קבועים בכל שבוע ושבוע), במסגרתם הוזמנו כמויות מוצרים אשר (א) חורגת משמעותית (במצטבר) מעבר לכמות המוצרים המותרת, או (ב) הינה המקסימאלית (בכל רכישה), על פי מדיניות הגבלת כמות היחידות כאמור, תחשבנה סדרת הזמנות ורכישות שאינן לשימוש פרטי ואישי.

החברה שומרת על זכותה לשנות את מדיניות הגבלת כמות היחידות הנרכשות כמפורט לעיל מעת לעת, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמלא.

התשלום
התשלום הוא באמצעות כרטיס אשראי בלבד. התשלום באמצעות כרטיס אשראי תקף בישראל הנושא את שמו של הלקוח בלבד (להלן: "עסקת אשראי") והוא מתבצע על ידי הזנת פרטיך האישיים בדף מאובטח בתקן SSL כנהוג באתרי מסחר אלקטרוניים, ולאחר מכן, תועבר לדף סליקה המתארח אצל חברת צד ג' שם יהיה עליך להזין את פרטי כרטיס האשראי והעדפת התשלום בהתאם לתנאי העסקה.
תנאי מוקדם לתוקף זכייתו של משתתף ברכישה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה. עסקה לא נחשבת כעסקה שהושלמה עד לקבלת אישור ביצוע עסקת אשראי מחברת האשראי, בכל מקרה של סירוב יהיה עליך ליצור קשר טלפוני עם שירות הלקוחות של החברה בתוך 3 ימים מרגע שליחת ההודעה על עסקה שלא הושלמה. אם לא הושלמה העסקה בתוך פרק זמן זה, החברה רשאית להתייחס לעסקה כמבוטלת. מובהר כי, רק עם אישור ביצוע עסקת האשראי ייספר מניין הימים לעניין האספקה. 

אנו מציעים ללקוחותינו אפשרות לקבל חשבונית דיגיטלית בפרטי הקשר שהוזנו ולחסוך בנייר על ידי סימון ובחירת אפשרות זו בתיבה המתאימה בטרם השלמת אישור הרכישה.

אספקה והובלה
בגין תשלום מלא של הלקוח בגין המוצרים שבהזמנת הלקוח, החברה ו/או חברת שליחויות כלשהי מטעמה תפנה אליך לתיאום המשלוח ותשלח את המוצר שרכשת לכתובת אותה ציינת בעת ההזמנה או תאפשר לך, באם בחרת באפשרות זו בעת הרכישה, לאסוף את המוצר ממחסני החברה (רח' בית ראשונים 12, פארק תעשיות עמק חפר 38777, ת.ד. 12086) בימי עסקים ב' ו-ד' בין השעות 10:00-14:00 בתיאום מראש עם שירות הלקוחות. ככל שהמשתמש יבחר באפשרות המשלוח, דמי המשלוח יהיו בהתאם לבחירת היעד ואופן המשלוח על ידך. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע מבצעים שונים אשר כוללים ויתור על מחיר המשלוח. אספקת המוצרים על ידי חברת השליחויות תבוצע תוך תיאום ישירות בינך ולבין חברת השליחויות והינה בשטחי מדינת ישראל בלבד וכפופה לנגישות סבירה (תשתיות, הגבלות ביטחוניות וכיוצ"ב) והשירות שניתן מוענק באזורים מסוימים בלבד המשתנים ומתעדכנים מעת לעת על ידי החברה או חברת השליחויות לפי שיקול דעתה הבלעדי. אין באפשרות החברה לשלוח את המוצרים לכתובת שהיא תא דואר או לכתובת מחוץ למדינת ישראל. מועד המשלוח יקבע בהתאם ליום קבלת אישור העסקה או אישור חברת האשראי לביצוע עסקת האשראי (לדוגמה: אם אישור חברת כרטיסי האשראי התקבל רק למחרת ההזמנה באתר, אז יש לספור את זמן המשלוח מיום האישור של חברת כרטיסי האשראי).  אספקת המוצרים לאחר אישור העסקה תתבצע על ידי חברת שליחויות שתבחר החברה. מועדי האספקה המשוערים לרוב האזורים בארץ המשלוח יסופק לרוב בין 5-7 ימי עסקים. יתכנו אזורים או תקופות בהם זמן האספקה יהיה ארוך יותר.
לתשומת ליבכם – ישנם מועדים בהם צפוי עומס רב של הזמנות, כגון תקופות חירום / מלחמה, חגים ומועדים, מבצעים מיוחדים (כגון black Friday וכו') וכן במהלך חודש נובמבר, ועל כן אנו נעשה את מירב המאמצים לאספקה בזמנים שצוינו לעיל אך יתכנו איחורים ועיכובים במהלך תקופות אלו ובמהלך תקופות אלו המשלוח עלולים להתבצע בתקופה משוערת שבין 10-14 ימי עסקים בכפוף לזמינות ולגישה לכתובת המשלוח.
אי אספקה במועד האספקה המשוער מכל סיבה שהיא, לא יפטור את הלקוח מחובת התשלום בגין האספקה.
במקרה בו המשלוח לא הגיע ללקוח בשל מעשה ו/או מחדל של הלקוח, לרבות, אך לא רק, במקרה בו הזין הלקוח כתובת שגויה ו/או לא היה נוכח בכתובת המשלוח ו/או לא היה זמין במועד המשלוח, יוחזר המשלוח לחברה. במקרה כאמור, על הלקוח לפנות ביוזמתו לחברה לצורך תאום מועד אספקה בשנית, ובמקרה שכזה יהיה עליו לשאת בעלות המשלוח, וזאת גם אם המשלוח המקורי לא היה כרוך בתשלום דמי משלוח. אי-תאום מועד משלוח חדש לא יפטור את הלקוח מתשלום על ההזמנה שבוצעה על ידו לרבות תשלום דמי משלוח, ככל שהיו.
בעת מילוי הפרטים הנדרשים או במידה והשליח יצור קשר עם הלקוח, יוכל הלקוח לציין כי הוא מסכים שהמוצרים המוזמנים יושארו בסמוך לפתח המען לאספקה, למקרה שבעת מועד האספקה לא יהא הלקוח או מי מטעמו נוכח במקום. יודגש כי לקוח המבקש כי המוצרים יושארו ליד הדלת עושה זאת על אחריותו המלאה ולא תהא לו ולא יוכל לבוא בכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלשהי לחברה, לרבות אך לא רק, במקרה של גניבת המוצרים ו/או במקרה של קלקול המוצרים, והלקוח יחויב במלוא סכום הרכישה ודמי המשלוח. למרות האמור, לחברה שיקול דעת בלעדי לקבוע כי במקרים מסוימים לא תתאפשר השארת המוצרים בסמוך לדלת מען האספקה ו/או כי נדרשת נוכחות של הלקוח בבית לשם קבלת המשלוח וכן כי במקרים מסוימים מחויבת השארת המוצרים בסמוך לדלת מען האספקה.
החברה ו/או ספקיה לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת המוצר בין היתר במקרים הבאים:

 • כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חירום ונזקי טבע וכיוצ"ב;
 • עיכובים ו/או איחורים באספקת המוצר הנגרמת עקב אי קבלת נתונים מלאים ונכונים מהלקוח, אי קבלת מענה לתיאום המשלוח מהלקוח, תקלות שמקורן בחברות השליחויות; או 
 • שביתה אצל החברות להובלת המוצרים/ שליחויות.
 • זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת , ימי שבתון, ערבי חג וימי חג.


ביטול עסקה והחזרת מוצר
ככלל אתה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות הדין, ובפרט הוראות חוק הגנת הצרכן. ביטול העסקה יתאפשר עד 14 ימים ממועד קבלת המוצר או מסמך הגילוי, לפי המאוחר ביניהם, באמצעות הודעה שתשלח לחברה לפי הוראות החוק, כאשר הודעה תשלח בכתב בדואר רשום לכתובת רח' בית ראשונים 12, פארק תעשיות עמק חפר 38777, ת.ד. 12086 או באמצעות פניה לשירות לקוחות דרך האתר שקישורו הוא https://www.nukisrael.co.il/pages/user בעמוד "האזור האישי" תחת לשונית "ביטול עסקה".

נציין שישנם תנאים מיוחדים שחלים ביטול והחזרת מוצרים שנרכשו מהאתר על ידי אדם עם מוגבלות, אזרחים ותיקים (מעל גיל 65) ועולים חדשים ובלבד שהרכישה כללה שיחה ישירה עם נציג החברה ואנא ציינו התקיימות תנאים אלו בפנייתכם אם ישנם. 
מובהר כי לא תקום ללקוח זכות לביטול העסקה ו/או קבלת החזר כספי במקרים המפורטים בחוק הגנת הצרכן, לרבות במקרה בו עסקינן ב"טובין פסידים". 
לא ניתן להחזיר מוצרים אשר עברו התאמה אישית לצורכי הלקוח ו/או יוצרו בהתאמה אישית עבור הלקוח, ולא יינתן זיכוי כלשהו בגין מוצרים כאלו.
הזכות לביטול עומדת לזכות הלקוח שביצע את הרכישה בלבד (אף אם ההזמנה בוצעה עבור אדם אחר או סופקה לאדם אחר). במקרה של ביטול עסקה שבוצעה בהנחה / הטבה/ קופון, הסכום שיוחזר ללקוח יהיה הסכום ששילם בפועל לאחר הנחה / הטבה/ קופון.
חובה להחזיר מוצרים באריזתם המקורית ומבלי שנעשה בהם כל שימוש וללא פגם. לא ניתן להחזיר מוצר או לבטל עסקה מבלי שהוחזרו כל הפריטים שהוזמנו ו/או נמסרו במסגרתה (לרבות לגבי סטים או מארזים וכדומה שיש להחזיר את כל הפריטים). לא ניתן לפצל החזרה/החלפה של מוצרים שנרכשו בעסקאות משולבות בהן חלה הנחה מיוחדת ו/או מחיר מבצע (1+1, קנה קבל וכד').
במקרה של ביטול עקב אי התאמה או פגם, החברה תחזיר לך את מלוא הסכום ששילמת עבור המוצר, תוך 14 ימים ממועד קבלת הודעת הביטול, ובלבד שהמוצר חזר באריזתו המקורית ולא היה בשימוש וללא פגם. במקרה של ביטול שלא בשל אי התאמה או פגם, החברה תחזיר לך את הסכום ששילמת עבור המוצר בניכוי דמי ביטול בגובה 5% ממחיר העסקה או 100 ₪, הנמוך מבניהם, תוך 14 ימים ממועד קבלת הודעת הביטול. החזר התשלום יתבצע אך ורק לכרטיס החיוב המקורי שבו נעשתה הרכישה.

איחור של החברה במועד האספקה, מכל סיבה שהיא, לא יקנה לך כל זכות לקבלת פיצויים או כספים כלשהם או כל זכות אחרת, למעט הזכות לבטל העסקה ובלבד שתודיע לחברה על הביטול לפני שקיבלת את המוצר.
אם מוצר שנרכש אזל מהמלאי, ניצור עמך קשר באחד מאמצעי התקשרות בהתאם לפרטים שבידינו בכדי לתת לך צפי להגעת המוצר חזרה למלאי (אם ישנו כזה) ואתה תוכל להחליט האם לבטל את ההזמנה או להמתין להגעת המוצר למלאי, אולם בכל מקרה לא תהיה זכאי לקבלת פיצוי בשל כך. על אף האמור, במקרה שיחסר מוצר במלאי, תהיה החברה רשאית לבטל את העסקה ולא תוקנה לך זכות כלשהי בגין הביטול מלבד, כמובן, החזר מלא של כל סכום ששולם.

אחריות
אתה תישא באחריות המלאה לכל נזק או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לך, לחברה או לחברות הקשורות לחברה או לצד ג' כלשהו בגין טעות מצדך בהקלדת נתוני הזמנה, לרבות, טעות בהקלדת פרטי קשר, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות.

החברה אינה יכולה להבטיח כי האתר או אתרים חיצוניים שנדרשים להשלמת העסקה יהיו זמינים בכל זמן או כי לא יחולו הפרעות באתר. לפיכך החברה לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם לך או לצד ג' כלשהו כתוצאה מחוסר זמינות של האתר או תקלה אחרת בממשק עם אתרים אחרים או בתקלות שונות בהזמנת המידע המבוקש.

בכל מקרה, בכל נסיבות שהן, ובכל עילה שהיא, לא תישא החברה בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו והסכומים שנתקבלו בפועל על ידך (ואם לא הוזמנו ולא שולמו – לא תהיה אחריות לנזק כלל).

החברה אינה נוטלת על עצמה כל אחריות או חבות לאמינות, דיוק, תוקף, עדכניות, תועלת או שלמות של כל מידע באתר.

הרשמה לרשימת התפוצה, ניוזלטר ו/או חברות במועדון הלקוחות (באם ישנו) וכן הסכמה למתן פרטים וקבלת חומרי דיוור
תוכל באתר לבצע הרשמה להצטרף לרשימת התפוצה (וגם כחבר במועדון הלקוחות של החברה ("חבר מועדון" או "חבר") באם החברה תקיים מועדון שכזה). רשימת התפוצה או הניוזלטר תאפשר קבלת פניות שיווקיות, הטבות, מבצעים, מידע שיווקי, פרסומים ועדכונים על מוצרי החברה וחברות קבוצת ניאופרם וכן מידע בדבר שירותיה וכן ופרסומי. לקוח בכל עת יוכל בהודעה בכתב לחברה בדרכים המצוינות לבטל את הסכמתו מקבלת חומר דיוור ולחדול מקבלתו או לבקש מחיקת המידע בהתאם לדין. במסגרת ההרשמה תתבקשו למסור פרטים כגון שם, תאריך יום הולדת, מספר טלפון, כתובת ודואר אלקטרוני וכו' ואישור ההרשמה. השלמת הליך ההסכמה כאמור תעשה באשרור נפרד במענה לדואר אלקטרוני שישלח לכתובת דואר אלקטרוני שנמסר על ידי הנרשם. משתמשים שיקלידו את פרטיהם כאמור, נותנים בזאת את הסכמתם המפורשת לקבל פניות שיווקיות וחומרי דיוור בגין מבצעים, הטבות וחומרי פרסום מהחברה וכן מחברות המנויות בקבוצת ניאופרם וכן להיכלל במאגר המידע שמנהלת קבוצת ניאופרם בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א –1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות") ("הסכמה להצטרפות לרשימת התפוצה"). לאור הסכמה זו קבוצת ניאופרם תשלח אליכם הטבות, מבצעים, חומר מקצועי, עדכונים, הודעות והצעות שונות. החברה שומרת לעצמה את האפשרות של מתן אפשרות להצטרף למועדון הלקוחות של האתר על ידי בחירה במידה וישנו. הינך מסכים בזאת באופן מפורש כי החברה ו/או נציגיה יוכלו לפנות ולהתקשר עמך לרבות באמצעות פנייה שיווקית או שיחה (כהגדרות אלו בחוק להגנת הצרכן), והסכמתך זו תהווה ראיה להסכמתך כאמור ותגבר על כל רישום קודם ל"מאגר אל תתקשר אליי", אך מובהר כי הסכמתך כאמור אינה מהווה הסכמה לביצוע עסקה עתידית. הינך מסכים כי לקבלת שיחה מנציגי החברה לביצוע חידוש שנתי של הסכמה זו לקבלת פניות שיווקיות ו/או שיחות והחברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות אליך במועד המתאים ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדית על מנת לתקף הסכמה זו.
אם וככל שתמסור מידע אישי מכל סוג שהוא בהליך ההרשמה או רכישה כאמור, מידע זה יישמר במאגרי המידע הרשומים של קבוצת ניאופרם לצורך ניהול וייעול השירות והקשר עמך, לצרכים תפעוליים, שיווקיים או סטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע ודיוור לצורך מימוש מטרות אלו וכן למתן שירות ועידוד נאמנות לקוחות החברה ולהבטחת פעילות מסחר הוגנת על פי חוק. דע לך כי אינך נדרש על-פי חוק למסור מידע לחברה, וכי העברת מידע על ידך לחברה נעשית על אחריותך בלבד, מרצונך ובהסכמתך, ולא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה ונציגיה בנושא.
הפרטים שנמסרים בטופס ההצטרפות לרשימת התפוצה ו/או למועדון ישמרו במאגר המידע של חברת ניאופרם כמפורט בתקנון זה. האחריות על מילוי הפרטים או עדכונם באמצעות טופס הבקשה להצטרפות הינה על החבר אשר מתחייב למסור פרטים נכונים ומדויקים. החברה תהיה רשאית לדחות, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, בקשה להתקבל לרשימת התפוצה ו/או כחבר במועדון, מבלי שתהיה מחויבת לנמק סירובה.
החברות ברשימת התפוצה ו/או במועדון אינה מוגבלת בזמן (אך כפופה לזכות החברה לבטל את המועדון או החברות כמתואר בהמשך). הזכות למימוש הטבות הניתנות, ככל שאלו בתוקף, מותנה בסוג ההטבה ובתנאי המימוש הקבועים בתקנון זה.

מובהר כי החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לשנות ו/או לבטל כל הטבה, הנחה או מבצע שמוענקת לחברי רשימת התפוצה/ ניוזטלר ללא הודעה מוקדמת, ולא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור.
עוד מובהר כי העסקאות באמצעות בהטבת ההצטרפות ומתנת יום ההולדת כפופות להוראות חוק הגנת הצרכן, ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010. 
מובהר כי החברה רשאית לקיים מועדון הלקוחות בעלי הטבות מיוחדות לפי שיקול דעתה ולעשות שימוש בצדדים שלישיים לשם הפעלת מועדון הלקוחות כאמור. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת לשם הקמת ו/או עדכון ו/או שינוי מועדון הלקוחות והטבותיו. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם, יגבר תקנון זה לכל דבר ועניין.

רישום לניוזטלר / השימוש בחברות במועדון 
החברה רשאית לבטל את חברותו של לקוח ברשימת התפוצה וכחבר מועדון (במידה וישנו מועדון) ולהפקיע ממנו כל זכות הנובעת מהוספתו לרשימה ו/או חברותו, לרבות זכויות והטבות שנצברו קודם לביטול צירופו או חברותו, אם עשה שימוש שלא כדין בחברות במועדון או פעל בניגוד לתקנון זה ו/או החוק, לרבות שימוש למטרה עסקית או שימוש שיש בו לפגוע בשמה הטוב ובמוניטין של החברה או קבוצת ניאופרם.

ג. תנאים נוספים בנוגע לשימוש באתר
אחריות
השימוש שלך באתר הוא על אחריותך בלבד. בשום מקרה החברה או חברה המנויה על קבוצת ניאופרם ו/או מי מטעמם, לא יהיה אחראי לכל נזק, מכל סוג שהוא, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נזקים ישירים, אגביים, תוצאתיים, עקיפים או עונשיים, או נזקים הנובעים מאובדן רווחים, אובדן נתונים או הפרעה למהלך העסקים ואשר נובעים מהגישה שלך, שימוש באתר או במידע הכלול בו או חוסר יכולת לגשת לאתר או להשתמש בו. הגבלת אחריות זו חלה גם על כל נזק או וירוס אשר עלולים לפגוע בציוד המחשבים שלך.

החברה אינה ערבה ואינה מתחייבת שהקבצים הזמינים להורדה מאתר זה יהיו חופשיים מזיהום בווירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים או קוד אחר שיש לו תכונות פוגעניות או הרסניות.

מובהר כי כל התכנים והשירותים המופיעים באתר זה מובאים "כמות שהם" ( AS-IS). מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה, חברת אן.אס.אייץ (2012) בע"מ ו/או קבוצת ניאופרם ו/או מי מטעמם, אינם נושאים בכל אחריות ביחס לתכנים המופיעים באתר, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, כתבות, תמונות, מאמרים, סקירות, נתונים, ידיעות, עצות, הערכות, תיאורים, קישורים, הנחיות ו/או כל מידע אחר בכל פורמט שהוא אשר יועמד לרשותך בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום או יהיה קיים בעתיד (להלן – "תכני האתר"), בין אם תכנים אלה בבעלות האתר ובין אם הם בבעלות צד שלישי כלשהו, בקשר עם מהימנותם, תוכנם, דיוקם, אמינותם, זמינותם והשפעתם על המשתמשים באתר ו/או כל צד שלישי הנחשף לתכני האתר בכל דרך אחרת.

מובהר כי, אין במידע ו/או בתכנים המופיעים באתר משום עצה רפואית, חוות דעת מקצועית ובשום אופן אין לראות באלו כתחליף להתייעצות עם מומחה. תכני האתר נועדו לספק מידע כללי בלבד הבא לסייע לך להעמיק ולהרחיב את הידע המצוי ברשותך בתחומים בהם עוסק האתר בלבד, ואין להסתמך על תכני האתר מבלי להיוועץ קודם לכן באיש מקצוע מתאים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל הסתמכות על התכנים המופיעים באתר ופעולה על פיהם נעשים על אחריותך הבלעדית והמלאה ולא תהיה לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה, מכל סוג שהוא, כלפי האתר ו/או החברה ו/או אן.אס.אייץ (2012) בע"מ ו/או קבוצת ניאופרם ו/או מי מטעמם. המשתמשים מתחייבים שלא לעשות שימוש באתר למטרה האסורה על פי דין ו/או על פי התקנון. כמו כן, המשתמשים מתחייבים להקפיד במסגרת שימושם באתר שלא להעלות, להפיץ,  או לפרסם מידע או חומר אחר: (א) אשר עלול לפגוע בפרטיותו של צד שלישי או בזכויות אחרות שלו; (ב) הכולל וירוסים או יישומי מחשב מזיקים אחרים; (ג) הכולל פרסומת מכל סוג שהוא; (ד) המשדל או מעודד ביצוע מעשה האסור על פי חוק; (ה) המהווה לשון הרע ו/או הוצאת דיבה ו/או פגיעה בפרטיות; (ו) הנוגע לקטינים ומזהה אותם או את פרטיהם האישיים; (ז) המזהה צדדים שלישיים מבלי שניתנה הסכמתם של צדדים אלה לפרסום; (ח) שהינו בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס רוח, פוגעני, משמיץ, לא חוקי וכיו"ב או שיש בו משום תועבה, פורנוגרפיה, לשון גסה או ניבול פה; (ט) שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה; (י) העלול להטעות צרכן; ו/או (יא) שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט.

שיפוי
הנך מתחייב לשפות, להגן ולמנוע כל נזק מהחברה, חברת אן.אס.אייץ (2012) בע"מ, קבוצת ניאופרם, נושאי המשרה, הדירקטורים, העובדים, השליחים, הספקים והשותפים שהם צדדים שלישיים של החברה ו/או ניאופרם, מפני ונגד כל הפסד, הוצאה, נזק ועלות, לרבות שכר טרחת עורכי דין בשיעור סביר, אשר ינבעו מכל הפרה של תקנון זה על ידך, או מכל פעילות הקשורה לחשבון שלך (לרבות רשלנות או התנהגות בעוולה), או של כל אדם אשר יתחבר לאתר באמצעות החשבון שלך.

סודיות
בכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים במדיניות שלנו בנושא פרטיות, כל תקשורת או חומר שתעביר אלינו, או תפרסם באתר, בדואר אלקטרוני או בדרך אחרת, לרבות, בין השאר, נתונים, שאלות, הערות, הצעות וכדומה, הם בבחינת מידע לא קנייני ולא סודי וכך ננהג בהם. החברה ו/או קבוצת ניאופרם ו/או מי מהצדדים הקשורים אליה רשאים להשתמש במידע או חומרים אלה, לכל מטרה, לרבות, בין השאר, לצורך העתקתו, גילויו, העברתו, פרסומו, שידורו ופרסום נוסף שלו. זאת ועוד, החברה והצדדים הקשורים אליה, חופשיים להשתמש בכל הרעיונות, המושגים, הידע או הטכניקות אשר יהוו חלק מכל מידע או חומר שתשלח לאתר מכל סיבה, לרבות, בין השאר, על מנת לפתח, לייצר ולשווק מוצרים.

סימני מסחר וקניין רוחני אחר בתוכן האתר
החברה ו/או קבוצת ניאופרם הינה בעלת מלוא זכויות הקניין הרוחני באתר ותכניו, לרבות סימנים מסחריים, עיצוב האתר, תוכנה, יישום, טקסט, תמונות וכל תוכן אחר ו/או עושה שימוש ברשות בתכנים או סימנים אלו. חל איסור לעשות שימוש כלשהו בסימנים המסחריים הנמצאים באתר ו/או בתמונות ובמידע הכלול בו, לרבות העתקה, שכפול, הפצה פרסום וכיו"ב.

אין לפרש שום דבר מהאמור באתר זה כאילו הוא מהווה מתן רישיון או זכות, מכללא, או מכח השתק, או בדרך אחרת, בסימני המסחר או בקשר אליהם, ללא רשות מפורשת בכתב מאת החברה ובעל סימני המסחר. חל איסור מוחלט על שימוש לרעה בסימני המסחר שבאתר או בתכנים המוצגים בו.

החברה מעניקה לך את טובת ההנאה של גישה וצפייה בתכני האתר, אך ורק לשימוש אישי שלך ולא לשם שימוש מסחרי. החברה רשאית לבטל טובת הנאה זו בכל זמן, לאחר או ללא מתן הודעה, על יסוד סיבה, או ללא כל סיבה.

כל התכנים, התוכנה והיצירות האחרות באתר, והעתקה של כל אחד מאלה (להלן, ביחד- “יצירות”) הן יצירות של החברה ו/או של קבוצת ניאופרם אשר כפופות לזכויות יוצרים של החברה ו/או חברות הקשורות לה ו/או של ספקיה, והן מוגנות על פי חוקי זכויות יוצרים בישראל, ברחבי העולם, ועל פי אמנות שונות. מלבד הענקת אפשרות הגישה והצפייה המוגבלת בתכנים של החברה כמפורט לעיל, החברה אינה מעניקה לך הטבות או זכויות אחרות בכל יצירה שלה. הנך מאשר כי כל שימוש אחר ביצירות, לרבות בין השאר, העתקה, שינוי, הפצה, שידור, פרסום חוזר, הצגה או ביצוע, ללא רשות מוקדמת בכתב מאת החברה, אסור לחלוטין.

סימן המסחר NUK® שייך לחברת MAPA GmbH  / Newell brands®

הודעה על הפרה של זכויות יוצרים:
החברה מכבדת את הקניין הרוחני של אחרים, ואנו מבקשים ממך, לכבד את הקניין הרוחני של אחרים גם כן. אם אתה סבור כי יצירה שיש בה זכויות יוצרים הועתקה, וכי היא נגישה באמצעות האתר באופן אשר מהווה הפרה של זכויות יוצרים, באפשרותך להודיע לנו על ידי שתעביר לנציג מטעמה של החברה את כל המידע שלהלן:

החתימה הפיסית או האלקטרונית של נציג המוסמך לפעול בשם הבעלים הבלעדי של זכויות יוצרים שכביכול מופרות; תיאור פרטני של היצירה הכפופה לזכויות יוצרים אשר כביכול הופרה; תיאור פרטני של המקום בו קיימת היצירה הכפופה לזכויות יוצרים אשר כביכול הופרה (לרבות כתובת פרטנית של דף האינטרנט באתר); תיאור פרטני היכן קיימת היצירה המקורית אשר כפופה לזכויות יוצרים או עותק מורשה שלה (לרבות, לדוגמא, כתובת פרטנית של דף האינטרנט שאינו נכלל באתר זה); שמך, כתובתך, מספר הטלפון שלך, ובמידה שקיימת, גם כתובת הדואר האלקטרוני שלך; הצהרה בכתב על ידך שאתה מאמין בתום לב שהשימוש השנוי במחלוקת אינו מורשה על ידי בעל זכות היוצרים, אדם או גוף המורשים לפעול בשם בעל זכויות היוצרים, או על פי חוק;. הצהרה בכתב על ידך, בכפוף לאזהרה על העונשים הצפויים לך בשל עדות שקר, שכל המידע שלעיל הינו מידע מדויק, וכי אתה נציג המוסמך לפעול בשם הבעלים הבלעדי של זכויות יוצרים.  לאחר קבלת הודעתך, החברה עשויה לבקש ממך לספק מידע נוסף או משלים, בטרם הסרת כל תוכן שהוצג באתר.

ניתן לפנות אל הנציג של החברה לעניין הודעות על הודעות על הפרות ושאלות בנושא הפרת זכויות יוצרים באתר זה, לפי הכתובת הבאה: קבוצת ניאופרם – callcenter@neopharmgroup.com ו/או לכתובת הדואר: חברת ניאושופ  שיווק והפצה בע"מ, בניין ניאופרם, רח' השילוח 6, פתח תקווה 4951439.

פרסום תכנים
החברה אינה נוטלת על עצמה כל אחריות לבדוק כי המידע המתפרסם במסגרת קבוצות דיון, חדרי שיחה, שידורים, לוחות מודעות וכדומה, באתר, הוא אכן מדויק. החברה שומרת על זכותה, אך אינה חייבת, לבדוק או לנטר תקשורת וחומרים מתפרסמים או מועלים לאתר, ולחסום ולמחוק תקשורת או חומרים שהחברה תקבע כי הם, אחד מהבאים: (א) פוגעים לרעה, מהווים לשון הרע או תועבה; (ב) מהווים תרמית, הטעייה או הולכת שולל; (ג) מפרים זכויות יוצרים, סימני מסחר או זכויות קניין רוחני אחרות של אחרים; או (ד) פוגעים, מעוררי התנגדות או אינם מקובלים מבחינה אחרת על החברה, מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול הדעת הבלעדי שלה.

מובהר כי, חל איסור על פרסום או שידור כל חומר כאמור לעיל או כל חומר אשר עשוי להוות, או לעודד, התנהגות שעשויה לעלות כדי עבירה פלילית, ו/או אשר מצמיחה אחריות אזרחית, או מהווה הפרת חוק בכל דרך אחרת. החברה תשתף פעולה באופן מלא עם רשויות אכיפת החוק, או עם כל צו של בית משפט אשר יבקש או יורה לחברה לגלות את זהותו של מי שפרסם חומרים או מידע כאלה באתר שלה.

מדיניות עריכה
החברה שומרת על זכותה לשנות או למחוק חומרים מהאתר בכל זמן, וזאת ללא מתן הודעה מראש. קישורים מסוימים שניתן למצוא באתר מוליכים למשאבים המצויים על שרתים שאינם מתוחזקים על ידי החברה ואינם כפופים לשליטתה והם מועמדים לנוחותם של המשתמשים בלבד. החברה אינה אחראית, בכל דרך שהיא, לתכנים בכל אתר אינטרנט מקושר כזה, לזמינות הגישה לאתר זה ו/או לשלמות המידע באתר זה. עצם הכללת קישור כלשהו לאתר אינטרנט אחר באתר, או כל אזכור של מוצר או שירות בשמו המסחרי, או בדרך אחרת, אינו מהווה אימוץ או המלצה עליו על ידי החברה ואין להבין אזכור כזה כהמלצה על מוצר או שירות כלשהו. הגישה לאתרים אחרים אשר מקושרים לאתר זה היא על סיכונך ועל אחריותך הבלעדית, והחברה מסירה כל אחריות בקשר לגישה שלך לאתרים מקושרים כאלה.

הגבלות על גישה
למרות שהמידע באתר זה נגיש בכל רחבי העולם, לא כל המוצרים והשירותים אשר נדונים באתר זה זמינים לכל אדם בכל אתר ואתר או בכל רשות ריבונית.  החברה שומרת על זכותה להגביל את אספקת המוצרים או השירותים שלנו לכל אדם, אזור גיאוגרפי או רשות ריבונית ו/או להגביל את הכמויות של כל מוצר או שירות שאנו מספקים, וזאת ללא מתן הודעה מראש.

מלבד במקרה שבו ניתנה רשות מפורשת על החברה, כל גישה או ניסיון גישה לאזורים אחרים במערכת המחשבים של החברה ו/או קבוצת ניאופרם או למידע אחר אשר נכלל במערכת זו, לכל מטרה, אסורים לחלוטין. הנך מתחייב לא להשתמש בכל תהליכים או אמצעים אוטומטיים או ידניים אחרים על מנת "לגרד מסכים", לנטר, "לכרות" או להעתיק עמודי אינטרנט באתר, או תכנים אשר נכללים בו ללא רשות מפורשת בכתב מאת החברה ו/או קבוצת ניאופרם.

הנך מתחייב לא להשתמש בשום התקן, תוכנה או שגרה על מנת להפריע או לנסות להפריע לעבודה התקינה של האתר. הנך מתחייב לא לעשות כל פעולה אשר תטיל עומס רב באופן לא סביר או לא מידתי על התשתיות של ניאופרם או ספקיה. כמו-כן, אתה מתחייב לא להשתמש במסגור או בטכניקות אחרות על מנת לצרף כל סימן מסחר, סמליל, שם עסקי או מידע קנייני אחר של החברה או קבוצת ניאופרם, לרבות תמונות, מסגרות, תוכן או פריסה/עיצוב אשר נמצאים בכל עמוד באתר ללא הסכמה מפורשת בכתב מאת החברה.

עדכניות המידע
החברה פועלת על מנת לכלול מידע מדויק ועדכני באתר, אולם מאחר והמידע משתנה במהירות רבה כל כך, החברה אינה יכולה להבטיח את מידת הדיוק של המידע. זאת ועוד, החברה אינה נוטלת על עצמה כל אחריות או חבות לאמינות, דיוק, תוקף, עדכניות, תועלת או שלמות של כל מידע באתר.

מדיניות בנושא פרטיות החברה מכבדת את הפרטיות של משתמשי האתר ו/או נכסי הקבוצה ויצרה מדיניות בנושא פרטיות אשר מסבירה את הזכויות והחובות של המשתמשים בנוגע למידע אישי שהמשתמשים מגלים לאתר.

מטרת מדיניות הפרטיות להלן היא להבהיר למשתמשים שעושים שימוש באתר (להלן: "המשתמשים") את המקורות שבאמצעותם החברה אוספת מידע אודות המשתמשים באתר, המטרות שלשמן החברה אוספת את המידע, איזה מידע נאסף אודות המשתמשים, איזה שימוש אפשר שהחברה תעשה במידע וכיצד החברה שומרת את המידע, ומטפלת בו. מסירת המידע לחברה, בין בעל-פה ובין בכתב, תלויה בהסכמתכם וברצונכם ואינה נובעת מחובה חוקית. המידע יישמר במאגרי המידע של החברה לצורך המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו. המידע יישמר במאגרי המידע של החברה לצורך המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, וייעשה בהם שימוש על פי הוראות סעיף זה ו/או על פי הוראות כל דין.
הואיל והשימוש באתר מתבצע בסביבה מקוונת, הינכם מצהירים בזאת כי הובא לידיעתכם כי אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למחשבים ו/או חשיפת המידע שנאגר ברשותם, ולפיכך לא תהא לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בעניין זה בגין כל נזק, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם לך בעקבות חשיפת המידע האמור.
במסגרת השימוש בתכנים שונים באתר, יתכן ותתבקשו לספק פרטים אישיים כגון שם, כתובת ודואר אלקטרוני. משתמשים שיקלידו את פרטיהם כאמור, נותנים בזאת את הסכמתם המפורשת לקבל חומרי דיוור בגין מבצעים, הטבות וחומרי פרסום מהחברות המנויות בקבוצת ניאופרם וכן להיכלל במאגר המידע שמנהלת קבוצת ניאופרם בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א– 1981 ולהוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008 (להלן: "חוק הספאם"). הסכמה מרצון זו כוללת הכללת הפרטים האישיים הנמסרים באמצעות האתר במאגר מידע פנייה שיווקית, שיחות, הודעות, פרסומים וקבלת חומרי דיוור מקבוצת ניאופרם אליך בקשר למוצרי החברות ולהעביר לצדדים שלישיים את המידע למען מתן השירותים וייעול. עוד בשימושך באתר הינך מאשר/ת ומסכימ/ה לקבל דברי דיוור, פניות שיווקיות ו/או שיחות אלקטרוניות ו/או שיחות ו/או דוא"ל (e-mail) אוטומטיות והודעות אלקטרוניות (SMS) פרסומת מכל סוג שהוא מאת ניאושופ ו/או ניאופרם לרבות באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג שיחות, הודעות מסך קצר בהסכמתי ליצירת קשר בשיחה אלקטרונית ו/או פניה שיווקית כדי להעיד על הסכמה לביצוע עסקה כלשהי. מובהר כי תהיו רשאים, בכל עת, לבקש את מחיקת פרטיכם מרשימת התפוצה של ניאופרם וכן תהיו זכאים לעיין במידע שעליכם המוחזק במאגר המידע ולבקש תיקון המידע ו/או מחיקתו. בהתאם להסכמת המשתמש כדין, החברה תהא רשאית לפנות אל אותו משתמש מעת לעת בדיוור ישיר לצורך קבלת הצעות למוצרים ו/או שירותים, מבצעים וקידומי מכירות (של מוצרים, שירותים, הטבות וכיו"ב לרבות הגופים המעניקים הטבות במסגרת המועדון דרך החברה ושל גורמים אחרים שיעניקו שירותים או הטבות לחברי המועדון), באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים (SMS), פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטית ו/או בטלפון, וזאת כל עוד לא נתקבלה הודעה אחרת בכתב בכל עת.
ידוע למשתמש באתר או לנרשם לאתר כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונו ובהסכמתו. כמו כן, החברה תהא רשאית, למטרות המנויות לעיל, להעביר מעת לעת מידע בלתי מזוהה, אנונימי או אגרגטיבי, בנוגע לנרשמים לאתר או משתמשי האתר לכל גורם שיעניק שירותים והטבות לחברי המועדון על פי שיקול דעתה של החברה.
מובהר כי החברה רשאית לעשות שימוש בצדדים שלישיים לשם הפעלת האתר ו/או ביצוע השליחויות ו/או רשימת התפוצה ו/או מועדון לקוחות וכי הנך מסכים להעברת הפרטים המוזמנים על ידך באתר לאותו צד שלישי לשם ביצוע השירות הקשור ברכישה באתר ו/או במועדון הלקוחות ולא תהיה לך כל טענה או תביעה או דרישה מעת החברה בגין העברת הנתונים והמידע כאמור. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין תנאי שימוש אלו לבין פרסומים אחרים כלשהם, יגברו תנאי השימוש האלו לכל דבר ועניין.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש בפרטים על מנת לאפשר שימוש בשירותים השונים באתר ו/או לשפר ולהעשיר את התכנים המוצגים באתר ו/או לצורכי משלוח דוגמיות של המוצרים להתנסות. כמו-כן, החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים אלו, בין בעצמה ובין ע”י מי מטעמה, לצרכים מסחריים, פרסומיים, סטטיסטיים ושיווקיים שונים, ואולם שימוש כזה יתבסס על המידע כמקשה אחת וללא התייחסות פרטנית למידע הקשור למשתמש/ת מסויימ/ת. השימוש בפרטים אלו ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין. החברה לא תעביר את פרטיהם של משתמשים באתר לצדדים שלישיים כלשהם, למעט במקרים המפורטים להלן:
א. במידה והחברה תמכור או תעביר את פעילות האתר לתאגיד אחר ו/או תתמזג עם גוף אחר ו/או תמזג את פעילות האתר לתאגיד אחר, יהיה ניתן להעביר לאותו תאגיד פרטי משתמש ומידע שנאגר אודותיו באתר, ובלבד שאותו תאגיד יקבל על עצמו את הוראות סעיפי פרטיות המשתמשים שבתנאי השימוש;
ב. אם נעשה שימוש באתר לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
ג. אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי או הוראת רשות מוסמכת המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי;
ד. בכל מחלוקת או הליכים משפטיים, במידה ויתנהלו, בין משתמש לבין החברה;
ה. במקרה של רכישת מוצרים ו/או שירותים מצדדים שלישיים המציעים למכירה באתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש לשם השלמת תהליך הרכישה.
ו. הרשמה למועדון הלקוחות באמצעות אתרים חיצוניים לאתר.
השימוש בשירותים של צדדים שלישיים, היכולים לכלול גם אלו של Analytics Google ו-Analytics Adobi– כפוף למדיניות הגנת הפרטיות של אותם צדדים שלישיים ולכן על המשתמש לעיין בהוראות מדיניות הפרטיות של הצדדים השלישיים כאמור לעיל.

בנוסף, החברה עושה שימוש בקבצי מידע הנקראים "קוקיס" - (Cookies) קבצים אלו מסייעים לעקוב אחר העדפות המבקרים ולשפר את חווית השימוש באתר. כך למשל, הקוקיס מאפשרים לשמור את הפרטים שהזנת לטפסים השונים ובכך חוסכים ממך את זמן מילוי הפרטים בשנית בביקורך הבא, או מזהים מתכונים מועדפים עליך על מנת להציג לך המלצות וטיפים המתאימים לך.
אם אינך מעוניין לקבל או להפעיל את ה"קוקיס", תוכל לחסום אותם בכל עת על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. חלק מקובצי הקוקיס עשויים לפקוע כאשר תסגור את הדפדפן או את היישום בו אתה משתמש, וייתכן שאחרים יישמרו על גבי הזיכרון במכשירך או במחשבך. בכל עת, באפשרותך למחוק את קובצי הקוקיס, גם אם נשמרו אצלך. מוצע לעשות כן רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר, התכנים המופיעים בו והשירותים המוצעים דרכו יותאמו להעדפותיך.
ניהול האתר והרכישות בו נעשה באמצעות אמצעי ותוכנות מחשב, שפעילותן אינה חפה משגיאות ו/או תקלות. למען הסר ספק, החברה ו/או מי מטעמה, אינם מתחייבים כי לא תהיינה שגיאות או תקלות בניהול האתר והם אינם אחראים לתקלות הנובעות מתקלות במערכות ו/או מרשת האינטרנט ו/או מכל גורם שהוא אשר לבחרה אין שליטה על פעילותו ופעולותיו, ולכל תקלה הנובעת מכח עליון כדוגמת שביתות, מלחמות, פיגועי טרור או פגעי מזג אוויר, ולרוכשים באתר לא תהיה כל עילה, דרישה, טענה או תביעה, הקשורה במישרין או בעקיפין בכל האמור לעיל, לרבות כל הטבה וכל הקשור בה.

מדוע החברה אוספת את המידע והשימוש שהחברה מבצעת במידע ("המטרות") 

החברה אוספת מידע לצורך המטרות הבאות – כולן או חלקן, ככל שרלוונטי:

א. לשם הענקת שירותים או מוצרים המוצעים על ידי החברה;

ב. לשם זיהוי בעת פנייתך לחברה באמצעות האתר ובאמצעים טכנולוגיים אחרים;

ג. לשם ביצוע פעולות באמצעות האתר;

ד. לשם פיתוח האתר ושיפור חוויית המשתמש באתר;

ה. לשם תפעול של האתר, ובכלל זה מתן תמיכה וטיפול בבקשות ותלונות של המשתמשים;

ו. לשם שיפור איכות השירותים שמספקת החברה;

ז. לשם יצירת קשר;

ח. לשם ניתוח, מחקר, בקרה ועריכת סטטיסטיקות;

ט. לשם עריכת סקרים בקרב המשתמשים;

י. לשם התאמת מידע שיוצג בפני המשתמשים;

יא. לשם משלוח של פניות, לרבות פניות בדיוור ישיר, ובין היתר דברי פרסומת, מידע על מוצרים

ושירותים של החברה ומי מטעמה, הטבות ועוד.

יב. לשם התגוננות מפני תביעות, דרישות וטענות נגד החברה ומי מטעמה וכן נגד צדדים שלישיים;

יג. לשם אכיפה של הוראות תנאי השימוש ומדיניות פרטיות זו;

יד. לשם עמידה בהוראות כל דין;

טו. לכל מטרה נוספת המפורטת במדיניות הגנת פרטיות זו ובתנאי השימוש.

 

העברה של המידע

א. המידע יכול שיימסר לצדדים שלישיים בהתאם לתנאי מדיניות הגנת הפרטיות.

ב. העברת המידע לצדדים שלישיים תכלול מידע רלוונטי בלבד, שאינו חורג מהמטרות שלשמן

מועבר המידע, ותתבצע באופן מידתי למטרה מוגדרת, מפורשת ולגיטימית.

ג. החברה רשאית להעביר את המידע, או כל חלק ממנו, לצדדים שלישיים, בהתקיים אחד או יותר

מהמקרים הבאים:

 1. חברות בקבוצת ניאופרם.
 2. נותני שירותים חיצוניים, לדוגמה שירותי תמיכה ואחסון, שירותי הדפסות, שרותי

עריכת דין ויועצים מקצועיים שונים, שירותי מערכות טכנולוגיות ומידע (IT), שירותי דואר, פרסום, שיווק, מחקר שוק ואנליזות, בנקים ומוסדות פיננסיים, חברות ביטוח, ספקי ניהול מסמכים ורשומות וכן נותני שירותים שונים ונוספים אשר מעניקים שירותים בקשר עם פעילות החברה.

 1. רשויות ממשלתיות או ציבוריות, לרבות הוצאה לפועל, בתי משפט, רשויות אכיפת החוק, רשויות המס, רשויות חקירה וכן צדדים שלישיים להליכים משפטיים והיועצים שלהם, לרבות עורכי דין, רואי החשבון, מנהלי כספים ועוד.
 2. אם יתקבל אצל החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את המידע, או את פרטי המשתמש, או בהתאם להוראות כל דין.
 3. בכל מחלוקת, טענה, דרישה, תביעה או הליכים משפטיים כלשהם, בין המשתמש/ת או מי מטעמו/ה לבין החברה או מי מטעמה.
 4. במקרה של העברה ו/או מכירה ו/או המחאה ו/או רכישה, של החברה ו/או נכסיה ו/או כל חלק מהם, בתמורה או שלא בתמורה, בין היתר במקרים אשר במסגרתם תועבר הבעלות באתר ו/או בתכניו, כולם או חלקם, לצדדים שלישיים, לרבות, אך לא רק, במקרה של מיזוג החברה ו/או פעילותה עם צדדים שלישיים, ולרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, במקרים של שינוי שליטה, מלא או חלקי, בחברה.
 5. בכל מקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נדרשת כדי למנוע נזק לחברה, למשתמשים או לצד שלישי כלשהו.

ד. לידיעתך, ייתכן שהחברה תעביר את המידע או כל חלק ממנו לחברות הנמנות עם קבוצת

ניאופרם ו/או לחברות הפצה ו/או ליצרן המוצרים, ואף לאלו אשר ממוקמות במדינות או בתחומי שיפוט אחרים. לפיכך, יכול שהמידע יועבר למדינות בהן רמת ההגנה על הזכות לפרטיות תהא שונה מרמת ההגנה הניתנת לזכות הפרטיות בהתאם להוראות הדין הישראלי. באמצעות שימוש באתר או על ידי מסירת מידע לחברה, הינך מסכימ/ה לאיסוף, לשמירה, לעיבוד ולהעברת המידע כמפורט במדיניות הגנת פרטיות זו.

 

אבטחת מידע והגבלת אחריות

א. החברה נוקטת באמצעים בעניין פרטיות ואבטחת מידע בהתאם לסטנדרטים המקובלים. כידוע, אחסונו והעברתו של מידע באמצעים אלקטרוניים, לרבות דרך רשת האינטרנט, לעולם לא יכול להיות בטוח לחלוטין, ובכל עת שבה משתמשים מוסרים מידע לחברה, בפרט באמצעות רשת האינטרנט, המשתמשים עושים זאת בהסכמה מלאה ובכפוף לסכנות הכרוכות בהעברת המידע בדרך זו.

ב. החברה לא תישא בכל חבות, והיא פטורה מכל אחריות, בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמשים ו/או לצד שלישי, בכל הקשור והנוגע לשימוש באתר ו/או העברת המידע לחברה ו/או לתקלות הנובעות מתקלות במערכות ו/או מרשת האינטרנט ו/או מכל גורם שהוא אשר לבחרה אין שליטה על פעילותו ופעולותיו, ולכל תקלה הנובעת מכח עליון כדוגמת שביתות, מלחמות, פיגועי טרור או פגעי מזג אוויר, ולרוכשים באתר לא תהיה כל עילה, דרישה, טענה או תביעה, הקשורה במישרין או בעקיפין בכל האמור לעיל, לרבות כל הטבה וכל הקשור בה.

תקופת החזקה של המידע

א. החברה תשמור את המידע לפרק הזמן הדרוש להבטחת המטרות המפורטות במדיניות הגנת פרטיות זו, אלא אם תקופת החזקה ארוכה יותר נדרשת או מותרת על-פי דין.

זכות עיון ותיקון המידע

א. הינך זכאי/ת לעיין במידע שהחברה שומרת אודותיך ולבקש למחוקו או לתקן את המידע שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, והכל בהתאם להוראות הדין.

ב. ככל שברצונך לעשות כן, אנא צור/צרי עימנו קשר, בהתאם לפרטי התקשרות המופיעים באתר.

 

מידע על אנשים אחרים

א. אם המשתמשים יספקו מידע אישי לחברה בקשר לאנשים אחרים לרבות בני משפחתם וצדדים שלישיים נוספים, על המשתמשים לעשות אך ורק לאחר: (א) שהמשתמשים עדכנו את הצדדים השלישיים אודות תוכן מדיניות זו; וכן – (ב) לאחר שקיבלו הסכמה חוקית הנדרשת לאיסוף, שימוש, חשיפה והעברה של מידע אישי אודות הצד השלישי, בהתאם למדיניות זו, ובהתאם להוראות הדין, ככל שנדרש. אין לספק מידע לגבי משתמשים אחרים ללא הסכמתם ו/או ידיעתם והחברה לא תישא באחריות כלשהי באם משתמש מסר פרטים לגבי פריטים אחרים ללא ידיעתם ואישורכם לכך. 
אין לבצע או לנסות לבצע פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות אך לא רק:

 • חדירה לא מורשית לשרתים, חשבונות ו/או נתונים.
 • בדיקה, סריקה, ו/או דגימה של האתר, לרבות ניסיונות לבדיקת חדירותו.
 • שיבוש ו/או ניסיון לשיבוש מתן השירות המוענק באתר ללקוחות ו/או פעילות השרת/ים מהם הוא פועל.

החברה תפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי פעולות כמפורט בסעיף זה.


ד. שונות
תקנון זה וכל הסכם אחר שנכרת בינך לבין החברה בקשר למוצר או לשירות מסוים של החברה, ממצים את מלוא ההסכמה בינך לבין החברה וגוברים על כל ההסכמים, המצגים וההבנות האחרים, בכתב או בעל פה.

במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם, יגבר תקנון זה לכל דבר ועניין.

אם יקבע כי הוראה כלשהי אשר נכללת בתקנון זה אינה חוקית, אינה תקפה או אינה ניתנת לאכיפה, אזי, אתה מבין ומסכים כי הסעיף או ההוראה שיקבע כי אינם חוקיים, אינם תקפים או אינם ניתנים לאכיפה יופרדו משאר התקנון מבלי להשפיע על האפשרות לאכוף את כל ההוראות והסעיפים הנותרים.

הפעילות באתר זה וכל הקשור והכרוך בה, לרבות התקנון ומדיניות הפרטיות, יוכפפו לדין הישראלי לבד (ללא הפנייה לדין זר), וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו ו/או לפרשנות התקנון תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב.

כל כותרות הסעיפים המשמשות בהסכם זה נועדו לשם נוחות ההתייחסות בלבד ואין להתחשב בהן בפרשנות תקנון זה או בקביעת משמעותם.

 
© כל הזכויות שמורות לניאושופ שיווק והצפה. ט.ל.ח.
מעודכן נכון ל1.1.2024